Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
O kosztach uzyskania przychodu

O kosztach uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej są bardzo skomplikowanym zagadnieniem. Wszystko dlatego, że przepisy ustaw podatkowych nie wymieniają dokładnie wydatków, które można by w nie wliczyć. Dlatego nieraz przedsiębiorcy mają spore problemy z wyszczególnieniem tego, co można wpisać w koszty uzyskania przychodu, a czego nie. Na szczęście przepisy udostępniają cały katalog wydatków, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodu.

Czym są koszty uzyskania przychodu i co się do nich nie zalicza?

Koszty uzyskania przychodu to są koszty poniesione w celu osiągnięcia określonych przychodów, lub ich zabezpieczenia czy też zachowania. Jest to bardzo ogólna definicja, przez co niektórzy mogą mieć problem z jej pojęciem. Dlatego warto podać kilka przykładów wydatków, których absolutnie nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Są to między innymi: odsetki za nieterminowe spłaty podatków, wydatki na raty pożyczek i kredytów, środki trwałe oraz wartości niematerialne, utracone zaliczki, grzywny pieniężne, podatki i opłaty, koszty podróży służbowych oraz wydatki na reprezentację przedsiębiorstwa.

Koszty uzyskania przychodów muszą być wydatkami, które mają bezpośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, a ich poniesienie ma wpływ na osiągany przychód. Nie wszyscy wiedzą, że koszty uzyskania przychodu dotyczą także osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Umowa o pracę, a koszty uzyskania przychodów

Wysokość kosztów uzyskania przychodu na umowie o pracę uzależniona jest od miejsca zamieszkania pracownika. Jeśli pracuje on w tym samym mieście, to jego koszty uzyskania przychodu będą miesięcznie wynosić 111,25 zł/ 250 zł. Jeśli zaś zakład pracy znajduje się w innej miejscowości, to wysokość tej kwoty wzrośnie do 139,06 zł/ 300 zł.

Warto także dodać, że w niektórych źródłach dochodu koszty są ryczałtowe i wynoszą 20% lub 50% osiąganych przychodów. Mowa tutaj o takich zawodach jak: artysta, pisarz, trener, pracownik oświaty, uczestnik komisji administracji państwowej, osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, czy też osoba osiągająca przychody z tytułu opłat licencyjnych lub korzystania z praw autorskich. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu odnoszą się także do osób biorących udział w różnego rodzaju konkursach, na przykład tych artystycznych.

Jak więc łatwo można zaobserwować, obliczanie kosztów uzyskania przychodu jest o wiele prostsze w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sprawa znacznie bardziej się komplikuje w przypadku przedsiębiorców.