Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Prowadząc działalność gospodarczą zdarza się spotykać nierzetelnych kontrahentów, którzy nie regulują swoich zobowiązań. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji?

Miękka windykacja

Pierwszym etapem windykacji jest wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty. Jest to dokument, w którym upominamy dłużnika, by uregulował swoje zobowiązania. Nie jest to dokument, który ma sztywne ramy i jest dokładnie sprecyzowany. Przedsiębiorca ma tu dużą dowolność w wystawieniu dokumentu. Warto jednak pamiętać, że jest to pismo, które ma przynieść określony efekt. Warto więc delikatnie pogrozić nierzetelnemu kontrahentowi.

Jakie argumenty zastosować w wezwaniu do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty można kontrahentowi wysłać już kilka dni po terminie płatności. Wielu przedsiębiorców daje jednak kontrahentom więcej czasu na uregulowanie należności. Kiedy jednak zaczynamy czuć się zaniepokojeni warto wysłać pismo, w którym upominamy dłużnika.

Pismo musi zawierać dane dłużnika, wierzyciela, datę oraz miejsce powstania. Bardzo duże znaczenie ma dokładny opis dokumentu, na podstawie którego upominamy się o należność. Warto podać numer zawartej umowy, oraz dokładnie opisać fakturę (podać datę, numer faktury). W piśmie musi być podana kwota, którą dłużnik powinien uiścić wraz z należnymi odsetkami. Podajemy również numer rachunku bankowego, na jaki ma być przekazana należność. Kolejnym elementem wezwania jest podpis wierzyciela bądź osoby działającej w jego imieniu.

Jak przekonać dłużnika do spłaty zadłużenia?

Wezwanie do zapłaty jest pismem, które bez udziału sądu ma zmobilizować dłużnika do spłacenia zobowiązania. Warto poinformować dłużnika o dalszych planach, w przypadku niespłacenia zadłużenia. Dłużnik musi wiedzieć, że wierzyciel zwróci się do sądu w przypadku dalszego unikania płatności. Warto przypomnieć dłużnikowi, że to najczęściej dłużnik ponosi koszty postępowania sądowego.

Batem na nierzetelnego kontrahenta może być również groźba wpisania do rejestru Biura Informacji Gospodarczej. Jest to rejestr do którego przedsiębiorcy bardzo często zaglądają zanim rozpoczną współpracę z nowym kontrahentem. Informacja o firmie w BIG – u na pewno będzie dużym utrudnieniem w funkcjonowaniu firmy.

Wysyłając pismo upominawcze do nierzetelnego kontrahenta warto zastosować dodatkowe triki, które mogą podziałać na dłużnika. Zastosowanie czerwonej czcionki czy pogrubionego tekstu w najważniejszych momentach pisma mogą podziałać na wyobraźnię kontrahenta. Nie jest to dużo, ale czasami może to być element, dzięki któremu odzyskamy przeterminowane zobowiązanie.