Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
Podatek od wzbogacenia – co to jest i kiedy należy go zapłacić?

Podatek od wzbogacenia – co to jest i kiedy należy go zapłacić?

Polski system podatkowy obejmuje różne rodzaje podatków, w tym podatek od wzbogacenia. Co to jest, kto ma za obowiązek, aby go zapłacić, na jakich warunkach należy zapłacić podatek od wzbogacenia się i ile on może wynosić?

Czym jest podatek od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia to potoczna nazwa podatku od czynności cywilnych, w skrócie PCC. Wprowadzony został na podstawie przepisów ustawy o podatkach od czynności cywilnych z dnia 9 września 2000 r. Ustawa ta została nowelizowana w 2004 r. Podatek ten jest opłatą, którą muszą uiścić osoby dokonujące legalnej czynności (zakupów) i niepłacące podatku VAT. Dlatego też, sprzedając samochód lub mieszkanie, płaci się podatek od wzbogacenia. Nominalny podatek od majątku nazywany jest także podatkiem od spadków lub podatkiem od darowizn. Jest to opłata uiszczana przez dawcę lub spadkobiercę. Podatek majątkowy oblicza się od wartości nabytych przedmiotów po odjęciu długów.

W przypadku podatku od wzbogacenia z tytułu transakcji sprzedaży samochodu podatek płaci nabywca, którego wartość wynosi 2% od rzeczywistej wartości pojazdu. Podobne podatki płaci się przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, czyli z drugiej ręki. Więcej informacji o podatku od wzbogacenia znajdziesz na blogu Kapitalnych.

Kiedy płaci się podatek od wzbogacenia?

Większość umów sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem cywilnoprawnym. Podatek ten płacony jest podczas:

  • sprzedaży pojazdów mechanicznych – jest płatny w przypadku zawarcia transakcji z osobą niebędącą podatnikiem VAT na podstawie umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego. Choć w momencie zakupu pojazd może znajdować się w Polsce lub za granicą, miejscem zamieszkania lub siedzibą sprzedającego musi być Polska i tutaj także musi zostać zawarta taka umowa kupna;
  • kupno nieruchomości na rynku wtórnym – niezależnie od tego u kogo kupuje się nieruchomość. Ostateczną kwotę podatku pobiera od kupującego notariusz;
  • otrzymania darowizny;
  • przejęcia spadku.