Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
Inflacja w Polsce w ostatnich latach

Inflacja w Polsce w ostatnich latach

Inflacja stanowi jeden z ważnych czynników makroekonomicznych, które pozwalają oceniać wzrost cen i usług w gospodarce i wskazują na tendencje spadkowe siły nabywczej pieniądza.

Podstawowe zagadnienie związane z polską inflacją na przestrzeni ostatnich lat 

Inflacja stanowi wzrost cen usług i towarów w gospodarce, co może objawiać się w sposób trwały lub też zmienny – w stosunku do pewnego czasu. Nie stanowi jednorazowych wydarzeń, które tylko na krótki okres czasu podnoszą ceny towarów i usług. W ostatnich latach w Polsce obserwowano wzrost inflacji, co zaskoczyło nawet samych ekonomistów. 

Inflacja w Polsce na przestrzeni lat – dane statystyczne 

W grudniu 2020 r. inflacja w Polsce wyniosła aż 3,4%, co stanowi wysoki znacznik na tle innych miesięcy i lat. Taka sytuacja zaskoczyła ekonomistów, gdyż w latach wcześniejszych inflacja utrzymywała się na poziomie ok. 2% – zgodnie z tym co podawał Główny Urząd Statystyczny. 

Tak silny wzrost inflacji cenowej na koniec 2020 r. to tym większe zaskoczenie, że ostatnia podobna sytuacja miała miejsce w październiku 2012 r., kiedy inflacja utrzymywała się na poziomie 3%. W kolejnych latach sukcesywnie spadała, by jednak zaskoczyć ekonomistów na koniec 2020 r. 

Na tle ostatnich lat to właśnie rok 2020 jest przełomowy i może to wiązać się z pandemią koronawirusa na świecie i w Polsce. Faktem jest, że inflacja sukcesywnie rosła a ceny dóbr konsumenckich stale rosną co może niepokoić. Roczne tempo tego wzrostu nie spada obecnie  poniżej 2,5% – co stanowi założenie Narodowego Banku Polskiego. 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowaliśmy unormowaną inflację, jednak rok 2012, a teraz 2020 r. stanowią odejście od tej reguły. Ekonomiści wskazują, że obecnie możemy mieć problem z zachowaniem stabilności cen, na jakiej zależy NBP, czyli odnoszącej się do inflacji 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem od tej normy o około jeden punkt procentowy w obie strony.