Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
Elektroniczny czynny żal. Jak złożyć go przez internet?

Elektroniczny czynny żal. Jak złożyć go przez internet?

Od niedawna osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy mają możliwość wyrażania skruchy z powodu popełnionych wykroczeń i przestępstw skarbowych przez internet. Elektroniczny czynny żal nie tylko pozwala na oszczędność czasu, ale również chroni przed poważnymi konsekwencjami karnymi.

Żal za popełnione wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Gdy przedsiębiorca popełni wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, nie musi narażać się na poważną karę, na przykład grzywnę, a nawet pozbawienie wolności. Przez wyrażenie czynnego żalu w formie pisma (sprawdź: https://kapitalni.org/pl/artykuly/czynny-zal-czyli-jak-dziala-kolo-ratunkowe-dla-podatnika-ktory-dopuscil-sie-przewinienia-lub-przestepstwa-skarbowego,73,312) wniesionego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego może on przyznać się do winy i w ten sposób uniknąć kary.

Taką formę skruchy umożliwia art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, ale w celu skorzystania z takiej instytucji konieczne jest spełnienie kilku ważnych wymogów:

– pismo należy wnieść zanim organ ścigania udokumentuje popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, czyli najlepiej zrobić to jak najszybciej po zauważeniu błędu,

– skrucha nie zadziała, gdy przeciwko podatnikowi jest już prowadzone postępowanie – przeszukanie, czynności sprawdzające, kontrola, chyba że te czynności nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o czyn zabroniony, którego się dopuściliśmy

– podatnik nie może skorzystać z prawa do wyrażenia skruchy wtedy, gdy gdy kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, organizował grupę przestępczą i nakłaniał do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego,

– konieczne jest wniesienie zaległej należności z odsetkami, która powstała na skutek korekty błędu.

W jaki sposób skorzystać z czynnego żalu przez internet?

Aktualnie skruchę z powodu popełnionych wykroczeń i przestępstw skarbowych przedsiębiorca może wyrazić online, czyli nie musi on udawać się do urzędu skarbowego osobiście.

Z elektronicznego czynnego żalu można skorzystać przez platformę e-PUAP i skrzynkę właściwego urzędu skarbowego lub przez portal podatkowy. 

Przy składaniu pisma przez e-PUAP należy skorzystać z wzoru pisma ogólnego. Wzory pism można znaleźć w sieci. Posiadają je również wybrane urzędy skarbowe – można znaleźć je na ich stronach internetowych. Dokument podpisuje się z użyciem profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu zaufanego.