Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
Biała lista podatników VAT – czym jest i jak działa?

Biała lista podatników VAT – czym jest i jak działa?

Jest to potoczna nazwa nowej bazy podatników VAT. Została ona wprowadzona od 1 września 2019 na stronie Ministerstwa Finansów. Biała lista to połączona lista funkcjonujących osobno wykazów podatników VAT, podmiotów, które zostały wykreślone i przywrócone oraz takich, którym odmówiono rejestracji. Na liście nie znajdują się przedsiębiorcy, którzy oczekują na rejestrację. Lista nie obejmuje także takich podmiotów, które nigdy nie musiały dokonywać rejestracji. Są to na przykład podmioty, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Co zawiera biała lista VAT?

Biała lista podatników VAT zawiera aktualne dane oraz dane za okres ostatnich 5 lat. W tym wykazie znajdują się numery rachunków bankowych i imiennych rachunków w SKOK, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością. Znajdują się one na liście wówczas, gdy zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Na liście nie znajdują się konta osobiste, które bardzo często wykorzystywane są do rozliczeń przez małe firmy czy firmy jednoosobowe.

Co umożliwia biała lista VAT?

Dzięki białej liście VAT możemy sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Kolejną bardzo ważna rzeczą jest potwierdzenie rachunku bankowego, na jaki musimy wpłacić należne pieniądze kontrahentowi. Powoduje to, że czujemy się pewni, że nie zostaniemy oszukani. Biała lista podatników VAT pozwala nam również na zweryfikowanie, na jakiej podstawie kontrahentowi odmówiono rejestracji lub dlaczego wykreślono go z rejestru.

A co, jeśli nie ma rachunku na białej liście?

Jeśli na białej liście VAT nie ma przypisanego rachunku, to transakcje powyżej 15000 zł zrealizowane na taki rachunek nie mogą zostać zaliczone jako koszty prowadzenia działalności. Dodatkowo, jeśli kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT, to osoba, która zrealizowała przelew na konto spoza białej listy solidarnie odpowiada za działalność wystawcy faktury.

Jak działa biała lista VAT?

Prowadzona jest ona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Białą listę można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby wyszukać kontrahenta wystarczy wpisać jego: NIP, REGON, numer rachunku bankowego lub nazwę firmy. Jeśli działalność prowadzi osoba fizyczna, to należy podać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Po wpisaniu danych do wyszukiwania zostaniemy przeniesieni na stronę, na której podane będą wszystkie niezbędne informacje o naszym kontrahencie.

Więcej na temat białej listy podatników VAT piszą między innymi Kapitalni.org oraz Wikipedia