Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
Pensja minimalna 2020 i 2021. Jaka jest wysokość brutto i netto najniższej krajowej?

Pensja minimalna 2020 i 2021. Jaka jest wysokość brutto i netto najniższej krajowej?

Płaca minimalna określana jest co roku przez rząd. To najniższa pensja, jaką można otrzymać wykonując pracę na pełen etat, na umowie o pracę. Ile wynosi wynagrodzenie minimalne brutto i netto w 2020 roku? Jakie będzie w 2021 roku?

Minimalne wynagrodzenie rośnie z roku na rok, dzięki czemu pracownicy zarabiający najmniej mogą otrzymywać wyższe płace. Wysokość najniższej krajowej ustalana jest na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pensja minimalna 2020 – brutto i netto

Aktualna pensja minimalna 2020 brutto wynosi 2600 złotych. Pensja minimalna 2020 netto to około 1921 złotych, czyli tyle pracownik otrzymuje na swoje konto. To tak zwane wynagrodzenie „na rękę”.

Pensja może być wyrażona w wysokości brutto i netto. Wysokość brutto odnosi się do kwoty bez odliczenia kosztów pracy, natomiast netto po odliczeniu tych kosztów po stronie pracownika. Koszty te to składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Koszty po stronie pracownika:

– składka emerytalna,

– składka rentowa,

– składka chorobowa,

– składka zdrowotna, tzw. składka na NFZ,

– zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W przypadku umowy o pracę wszystkie z powyższych kosztów są obowiązkowe. Wobec tego różnica pomiędzy pensją brutto i netto odnosi się do odliczonych składek i zaliczki na podatek dochodowy.

Pensja minimalna w 2021 roku – prognozy

Według obietnic rządu wysokość pensji minimalnej w 2021 roku miała zostać podwyższona do 3000 złotych brutto, co dałoby kwotę netto na poziomie około 2203 złotych. 

Jednak coraz częściej pojawiają się doniesienia, że pensja ta nie będzie jednak tak wysoka. Ma to przede wszystkim związek z gorszymi prognozami gospodarczymi, które są wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Aktualnie prognozowana najniższa krajowa to 2800 złotych brutto, czyli około 2062 złote netto. Stanowiłoby to podwyżkę o 200 złotych brutto, czyli o 7,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Dokładne kwoty przyszłorocznych wynagrodzeń minimalnych ogłaszane są rokrocznie do 15 września.