Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń
Jak działa umowa zlecenie?

Jak działa umowa zlecenie?

Czym jest umowa zlecenie?

To umowa, która podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego, a nie pod Kodeks pracy. W związku z tym, osobę podlegającą pod taką umowę dotyczą inne prawa. Umowa ta jest zawierana pomiędzy dwiema stronami: zleceniobiorcą (osobą realizującą powierzone zadanie) i zleceniodawcą (osobą/firmą powierzającą do wykonania dane zadanie). Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 734 -751 omawiają najważniejsze kwestie dotyczące tej umowy.

Jej główną zaletą jest swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania, o czym więcej tutaj.

Stawka godzinowa

Nowelizacja przepisów z 1 stycznia 2017 r. wprowadziła zmianę wysokość minimalnego wynagrodzenia, która dotyczy także umów zleceń. Wysokość stawki godzinowej wiąże się z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli zmienia się wraz z wysokością tego wynagrodzenia.

A jak wyglądają składki ubezpieczeniowe?

Od umowy zlecenie istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość odprowadzanych składek jest różna, w zależności od tego kim dokładnie jest pracująca osoba. Wygląda to tak, że zleceniobiorca, który nie pracuje w żadnym innym miejscu, ma odprowadzane składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, zdrowotne i dobrowolne chorobowe. Jeżeli pracownik wykonuje powierzone zadanie w miejscu firmy, obejmuje go także ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli osoba zatrudniona na pełen etat po zakończeniu swojej podstawowej pracy, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań w tej samej firmie w ramach takiej umowy, to ma już opłacane składki z tytułu umowy o pracę.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy umowę podpisujemy z uczniem lub studentem, który nie ma ukończonych 26 lat, gdyż wtedy zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek i nie ma na to wpływu tryb nauki czy rodzaj szkoły.

A jak z rencistami?

Jeżeli zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista, to ma on obowiązkowo opłacane wszystkie składki, oprócz chorobowego, które jest dobrowolne i wypadkowego, które zależy od miejsca wykonywanej pracy.

Od czego zależy wysokość składek?

W zależności od rodzaju składki, odliczany jest inny procent podstawy wymiaru.

Tylko wysokość wypadkowego uzależniona jest od charakteru pracy, głównie od stopnia jej ryzyka.

Kwestie wypowiedzenia

Osoby pracującej na podstawie takiej umowy nie dotyczy okres wypowiedzenia. Oznacza to, że zleceniobiorca może w każdej chwili zostać zwolniony, a także sam zaprzestać wykonywania pracy. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku, kiedy obie strony w umowie zawarły termin wypowiedzenia.