Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń

Jakie wymagania są stawiane przy braniu kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny jest specyficznym rodzajem kredytu bankowego. Aby móc zaciągnąć ten rodzaj kredytu, należy spełnić określone przez bank wymagania, które różnią się od tych branych pod uwagę przy kredycie tradycyjnym.

Nieruchomość

Przede wszystkim aby zaciągnąć kredyt hipoteczny konieczne jest posiadanie nieruchomości, która będzie jego zabezpieczeniem. Ponadto ten rodzaj kredytu może być zaciągnięty jedynie na cele mieszkaniowe związane z kupnem, albo remontem nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu zazwyczaj jest mieszkanie, które zostało zakupione za pieniądze banku.

Wymagany wkład własny

Ponadto przy zaciąganiu kredytu hipotecznego konieczne jest posiadanie wkładu własnego. W zależności od banku kształtuje się on na wysokości 10-20 % wartości nieruchomości. Właśnie konieczność posiadania wkładu własnego jest największą barierą dla osób chcących kupić swoje mieszkanie. Szczególnie jest to przeszkoda dla osób młodych, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, a nie mają zgromadzonych własnych pieniędzy. Tym bardziej, że wysokość wkładu własnego może wynosić nawet 60 tysięcy złotych.

Wiek maksymalny

Warto zdawać sobie również sprawę z tego, że banki określają zazwyczaj również maksymalny wiek, którego nie można przekroczyć przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. W zależności od banku może on wynosić 70-85 lat. Maksymalny wiek oznacza, że do zakończenia okresu kredytowania nie można przekroczyć wyznaczonego wieku. Oznacza to, że przykładowo mając lat 50, nie można zaciągnąć kredytu na dłużej niż 20 lat, albo w przypadku maksymalnego wieku 85, nie można wziąć kredytu na dłużej niż 35 lat.

Dochodu

Ponadto, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny konieczne jest również osiąganie odpowiednio wysokich dochodów.Przy obliczaniu zdolności kredytowej od dochodów odejmuje się wysokość miesięcznych rat na inne zobowiązania, a także koszty utrzymania. Oznacza to, że osoba mająca pod opieką dzieci będzie miała niższą zdolność kredytową, niż osoba samotna. Kwota która wyjdzie po odjęciu wszystkich zobowiązań może wynosić miesięczną ratę kredytu hipotecznego. Do tej kwoty dopasowuje się okres kredytowania i maksymalną kwotę, na którą można zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Podsumowując można powiedzieć, że kredyt hipoteczny jest sposobem na kupno mieszkania, albo domu bez posiadania tak dużej kwoty pieniędzy. Kredytobiorca musi jednak spełnić określone wymagania, aby bank zgodził się na udzielenie kredytu. Są nimi minimalny wkład własny, maksymalny wiek i odpowiednio wysokie dochody.