Raz dwa kredyt

Pomysły na kredyty i finanse bez wielkich obciążeń

Czy warto być żyrantem?

Zaciągnięcie kredytu z poręczeniem to rozwiązanie niemalże doskonałe dla osób, które posiadają niską zdolność kredytową. Często jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie banków, że – w razie migania się od spłat zadłużenia – kredyt jest przejmowany przez kogoś innego. Wierzyciel więc może – najprościej mówiąc – w łatwy sposób dochodzić swoich ewentualnych roszczeń.

Co to jest poręczenie kredytu?

Z poręczeniem kredytu można spotkać się w momencie, kiedy zdolność kredytowa klienta banku jest niska. Można wówczas zwrócić się do zaufanej osoby, aby została żyrantem. Ten jednak bierze na siebie niezwykle dużą odpowiedzialność, ponieważ zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, jeśli nie będzie robić tego kredytobiorca. Poręczenie pozwala dochodzić należności wierzycielowi, jeśli klient nieterminowo spłaca dług.

Kim jest żyrant?

Żyrant  to osoba, która poręcza za kredytobiorcę. Potwierdza w pewnym sensie, że jest on w stanie spłacać zadłużenie, a jednocześnie – w razie nierobienia tego – zobowiązuje się do spłaty za niego. Poręcza on swoim majątkiem, w związku z czym bank może nasłać na żyranta komornika, który zajmie jego pensję, a nawet nieruchomość.

Kto może zostać żyrantem?

Poręczycielem może zostać osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia oraz posiada odpowiednią zdolność kredytową. Co więcej, musi również posiadać stałe, miesięczne dochody. Nie można również zapomnieć o tym, że żyrantem może być także osoba posiadająca własną działalność gospodarczą, wykonująca wolny zawód, renciści, a nawet i emeryci.

Bank sprawdza także historię kredytową żyranta oraz to, czy nie posiada żadnych zadłużeń i problemów z komornikiem. Najczęściej żyrantem zostaje osoba, która spełnia powyższe wymagania, a ponadto jest spokrewniona z kredytobiorcą.

Warto podkreślić to, że żyrant powinien doskonale znać osobę zaciągającą kredyt i ufać jej.

Czy żyrant może się wycofać?

Wbrew pozorom, wycofanie się z poręczenia kredytu po podpisaniu z bankiem umowy jest bardzo trudne. Należy więc – przed wyrażeniem zgody – dokładnie zapoznać się ze swoimi prawami oraz obowiązkami, a ponadto zastanowić nad tym, czy zadłużona osoba na pewno będzie w stanie spłacać kredyt.

Czy żyrant może wziąć kredyt?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby poręczyciel mógł wziąć kredyt na siebie. Niestety, jego zdolność kredytowa jest w tym momencie znacznie niższa, ponieważ instytucja bankowa nie ma pewności co do tego, czy żyrant nie będzie musiał spłacać w przyszłości podżyrowanego zobowiązania. To jednak nie przekreśla szans na zaciągnięcie długu.